• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Tijdelijke hulpbruggen Oranje Loper Amsterdam

Tiental tijdelijke hulpbruggen Oranje Loper verbeelden de stad

Arc2 architectuur heeft in samenwerking met AnteaGroup een concept-ontwerp gemaakt voor een tiental tijdelijke bruggen in het historische centrum van Amsterdam. De hulpbruggen worden ingezet tijdens de werkzaamheden aan het programma 'Oranje Loper' waarbij onder meer verschillende kunstwerken worden vervangen. De ontwerpopgave vraagt om functionele bruggen die zowel kostenefficiënt als duurzaam kunnen worden gebouwd en die tegelijkertijd ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit bezit. Dit laatste is bereikt door een slimme, mooie en duurzame vormgeving van de hekwerken. De hekwerken transformeren de referentiebrug in een serie verschillende BeeldBruggen. De BeeldBruggen hebben een dubbele functie: ze zijn beelddragers in de stad en bieden ook een oplossing tegen het verrommeling van het stadsbeeld tijdens de werkzaamheden aan de bestaande Amsterdamse bruggen. In de uitwerking zijn acht kunstenaars geselecteerd die een eigen ontwerp voor de perforatie in de leuningen hebben gemaakt passend bij de plek waar een brug ligt. 

Leefbaarheid 

De leefbaarheid in de openbare ruimte wordt op verschillende manieren vergroot door het ontwerp van de brug: de detaillering van de aanlandingen is zodanig dat er geen hoogteverschillen optreden die een belemmering zouden kunnen vormen voor de gebruikers. De continuiteit van de bestrating vergroot het comfort van met name fietsers en rolstoelgebruikers. De hekwerken met panelen die de staalconstructie volledig afdekken resulteren in een rustig stadsbeeld doordat de brug wordt teruggebracht tot een eenvoudige balkvorm. Door LED-verlichting op te nemen in de brugleuning kan het kunstwerk ook in de avonduren worden beleefd en wordt het plaatsen van extra lichtmasten in de straat vermeden.

Cultuurhistorische waarde

De tijdelijke bruggen worden gethematiseerd aan de hand van een karakteristiek beeld dat past bij de plek waar een brug ligt. Op deze wijze wordt elke brug locatiespecifiek en kan er ook een verhaal met cultuurhistorische waarde verteld en verbeeld worden door de serie van tijdelijke bruggen van de Oranje Loper. 
Door de manier waarop het beeld wordt vertaald in een puntenpatroon ontstaat er een subtiel evenwicht tussen enerzijds de brug als informatiedrager en anderzijds de brug als scherm. De brug creëert een visuele plint voor het historische stadsbeeld van Amsterdam. Daarmee vormt de brug ook een podium met zicht op de prachtige gevels van de stad. De panelen zijn geperforeerd en hierdoor onstaat er een subtiel doorzicht en is de leuning minder gevoelig voor grafitti of het beplakken met posters. Ook de werkzaamheden aan de hoofdbrug worden door de hekwerken met panelen afgeschermd. De visuele verrommeling die ontstaat door de werkzaamheden wordt hiermee beperkt.

Duurzaamheid

De bruggen zijn zeer duurzaam doordat deze zijn opgebouwd met standaardstaalprofielen die veel worden toegepast en na demontage eenvoudig kunnen worden samengesteld en hergebruikt. De panelen in de stalen frames van de hekwerken worden gemaakt van EKOply panelen. Deze zijn vervaardigd uit 100% plastic en zijn volledig recyclebaar aan het einde van de levensduur.
 

Gerelateerde Projecten