• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Architectonische supervisie

Arc2 architectuur voert regelmatig de architectonische supervisie, zoals bij de Dreamportpane N261 bij de Efteling. Bij gecompliceerde bouwprojecten, waarbij meer opdrachtgevers en ontwerpers betrokken zijn kan bijvoorbeeld een gemeente ervoor kiezen om een supervisor aan te stellen. Deze architect of stedenbouwkundige heeft dan als taak om toezicht te houden op de samenhang en de kwaliteit van de ontwikkeling. Een supervisor kan vanuit verschillende posities werken: als stedenbouwkundige van het gebied, als extern adviseur zonder ontwerptaak, als gemandateerd lid van de welstandscommissie of als stadsarchitect. Niet alleen de positie, ook het takenpakket van de supervisor kan variëren. In de praktijk gaat het vaak om verschillende combinaties van de volgende taken: het adviseren over het programma van eisen, het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan, het begeleiden van de opdrachtgevers bij de architectenselectie, het begeleiden van de architecten bij de uitwerking van deelprojecten, coördinatie van het plan- en bouwproces, overleg met de welstandscommissie, het vertegenwoordigen van het project in de publiciteit en externe contacten. Steeds is de supervisor een belangrijke gesprekspartner voor ontwerpers en opdrachtgevers die in het gebied actief zijn.


Doel van de architectonische supervisie
Het doel van de supervisie is het bevorderen en bewaken van de architectonische kwaliteit van een veelal meer gecompliceerde specifieke ontwikkeling. In het proces van het omzetten van een ontwerp naar concrete architectonische plannen worden deze plannen, onder begeleiding van een supervisor, in een aantal stadia getoetst aan de opgestelde uitgangspunten uit het Beeldkwaliteitplan en/of Stedenbouwkundig plan.