• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

regeneratief

Regeneratief ontwerpen is een integrale benadering waarmee een gezonde leefomgeving wordt gecreeerd voor zowel mens, planten en dieren. We werken als bureau graag integraal samen met verschillende disciplines waaronder een stedenbouwkundige, landschapsarchitect en ecoloog. Vanaf de start van het ontwerpproces wordt gekeken naar de aanwezige ecologische waarden en hoe deze kunnen worden versterkt. In de keuze voor materialisering, structuur en opbouw van de bruggen wordt gezocht naar de hiervoor meest duurzame oplossing. Onze voorkeur hierin gaat uit naar de toepassing van biobased materialen, het beperken van de hoeveelheid materiaal en het beperken van de inzet van nieuwe grondstoffen door gebruik te maken van hergebruikte materialen.

GrowingGreen Bridge

Growing Green Bridge is een natuurlijk brugconcept ontwikkeld voor de Floriade 2022 in Almere. De brug vormt een groene oase in het stedelijke landschap van Almere en vervult een centrale rol binnen het terrein van de Floriade. Een herkenbaar baken dat bijdraagt aan de biodiversiteit in dit...

WaalsprongBruggen

Familie van circulaire singelbruggen Een zestal WaalsprongBruggen vormen een herkenbare familie van circulaire kunstwerken binnen het gebied van de Waalsprong in Nijmegen. De bruggen verbinden verschillende deelgebieden met elkaar en maken een sprong over een doorgaande watersingel. In de...