• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

TrekvaartBrug Amsterdam

Beweegbare brug Weespertrekvaart Amsterdam

TrekvaartBrug is een integraal brugontwerp voor een nieuwe langzaamverkeerbrug aan de zuidzijde van de Weespertrekvaartbuurt. Het verbindt de stedelijke kade van de Weespertrekvaart met de groene polderdijk van Watergraafsmeer. De brug voorziet in het creeren van een fijnmazigere infrastructuur voor fietser en voetgangers en vormt een belangrijke schakel in de verbinding Amsterdam Zuidoost en Duivendrecht met Amsterdam Centrum. Om de scheepsvaart over de trekvaart niet te blokkeren wordt het kunstwerk uitgevoerd als een beweegbare brug.
Het kunstwerk is vormgegeven als een eigentijdse brug met een terughoudend vorm-, materiaal en kleurgebruik (eis). De brug wordt in zijn geheel uitgevoerd in corten staal inclusief de hekwerken. Het onderhoudsvrije materiaal  heeft een mooie verwering, levert een rustig en herkenbaar beeld op en creert een heldere verbinding tussen de infrastructuur voor langzaam verkeer op beide oevers. Dit wordt versterkt door de toegepaste lichtmasten en de lijnverlichting die in de leuning is geintegreerd. De sterke assymetrische vormgeving van de brug past in de context waarbij wordt ingespeeld op de verschillende karakters van beide oevers. Hierbij ligt het zichtbare zwaartepunt van de brug aan de stedelijke zijde. Om de doorgaande lijn van het water van de Weespertrekvaart in het landschap zo min mogelijk te verstoren (eis) is de brug bescheiden in hoogte gehouden. Hierbij is de ondersteuning van de aanbruggen geminimaliseerd, de ondersteuning van het bewegingswerk in het midden van de watergang gesitueerd en bestaat uit twee losse pijlers, en zijn de remmingswerken gecombineerd met de buispalen van de aanbruggen en hierbij zo laag en compact mogelijk gehouden.  
De verschijningsvorm van de brug is herkenbaar en locatie specifiek. Het krachtenspel van de brug is helder verbeeld in de draagconstructie en refereert aan de mast met treklijn van de vroegere trekschuiten. Ook het val met contragewicht is goed afleesbaar in de vorm van de brug. In geopende stand is op de onderzijde van het val het gedicht Jaagpad te lezen:


Het jaagpad
De tijden van weleer
Je herkent het aan de sfeer
Het jaagpad van toen
Hard werken, geef het je te doen

Het voortrekken van de trekschuit
Het trekpaard vooruit
Jagers behulpzaam
Men moest er tegenaan

De trekvaart
Waar menigeen de lading nastaart
De rolpalen langs bochten
Waar de jagers voor het touw een uitweg zochten

Roel van Ekeris


 

Gerelateerde Projecten