• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

GeulBruggen Meerssen

De nieuwe fietsbruggen in Meerssen vervangen een tweetal vervallen houten bruggen over de rivier de Geul. Het ontwerp voor de GeulBruggen is met hun eigentijdse ontwerp en natuurlijke uitstraling passend voor de landschappelijke context van de waterstroom en de bestaande kunstwerken in de omgeving. Met het veelvuldig gebruik van hout in de leuning wordt gerefereerd naar een omgevallen boom die de oversteek over de rivier mogelijk maakt. Met oog op de gewenste uitstraling en onderhoud is in het ontwerp onderscheid gemaakt tussen de drager en de schil van de bruggen. De kunstwerken bestaan uit een gecombineerde materialisatie van thermisch verzinkt staal voor de constructieve onderdelen en hout voor de leuning. De stalen rand van de drager, bestaande uit standaardprofielen, maakt door de verdeling met stalen schotten ter plaatse van de balusters een subtiele verwijzing naar de karaktistieke vierendeelliggers van de bestaande bruggen. De delen worden esthetisch aangekleed met ingelegd hout. De verspringende regels in de leuning geven de bruggen een dynamische en organische uitstraling.


Slimme constructieve opzet
De constructie technische opzet van de brug is licht en slank, waarbij het dek wordt ondersteund door een raster van stalen standaardprofielen met een fundatie op staal. Door een slimme constructieve opzet kan het brugdek zeer rank worden uitgevoerd. De geringe dekhoogte resulteert in minder steile hellingen voor de gebruikers op de brug. Anders dan bij de bestaande bruggen is het dek van de GeulBruggen opgebouwd uit GVK composiet (lichtgewicht) dekdelen, een materiaaltechnisch innovatieve oplossing met minimaal onderhoud tijdens het gebruik.

Schil van hergebruikt hout
De houten schil vormt de identiteit van de GeulBruggen. De willekeurig geplaatste lamellen in de leuning bieden enerszijds een transparant zijaanzicht met goede doorzicht, op de brug zelf ontstaat een meer gesloten beeld als de bast van een stam. De houten onderdelen van de bruggen bestaan uit hergebruikt en herzaagd hardhout afkomstig uit te vervangen houten bruggen. Met deze duurzame en innovatieve toepassing krijgt het materiaal hout door upcyclen een derde leven. 

Veilige oversteek voor de gebruikers
De bruggen vormen een belangrijke verbinding voor met name schoolgaande jeugd. Ten aanzien van een veilige oversteek voor de gebruikers van de kunstwerken zijn in het ontwerp van de GeulBruggen de volgende maatregelen opgenomen:

  • Aangebrachte (reflecterende) belijning op het brugdek markeren de schrikstroken en middellijn van de brug. Met deze oplossing ontstaat een visuele scheiding tussen de rijrichtingen zonder dat dit een obstakel vormt en/of de veiligheid in gevaar brengt;
  • Het zwaartepunt van de fietser ligt hoger dan bij een voetganger, een leuning van 1.20 m draagt bij aan een veilige oversteek;
  • Aan weerszijden van de brug zijn fuikleuningen opgenomen waarmee wordt voorkomen dat fietsers ongewild van het talud kunnen afrijden. In de binnenzijde van de bovenregel worden ten aanzien van het attentieniveau reflectorstrips opgenomen. De geknikte delen versterken het dynamische beeld van de bruggen.

Sociale duurzaamheid door participatie
In het ontwerp is een dichtregel opgenomen in de houten bovenregel van de brug, hiermee wordt aangesloten op 'Gedichten langs de Geul'. Door de keuze van poezie en/of gedicht mede te laten bepalen door scholieren en/of bewoners ontstaat sociale duurzaamheid door participatie.
 

Gerelateerde Projecten