• Arc2 architectuur
 • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
 • 036 521 7770
 • info@bruggenarchitectuur.nl

N211 Wippolderlaan

De Provincie Zuid-Holland wil de capaciteit en de veiligheid van de N211 Wippolderlaan vergroten. Hiervoor ondergaat de weg een belangrijke transformatie. De Wippolderlaan is één van de drukste provinciale wegen in de Randstad en in de toekomst wordt nog meer verkeer verwacht. Dagelijks maken meer dan 71.000 motorvoertuigen gebruik van deze weg en is daarmee één van de drukste provinciale wegen van ons land. De reconstructie moet na realisatie zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en files voorkomen. De route ontsluit samen met de N222 (Veilingroute) de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland met haar agro-logistieke bedrijventerreinen. Het project omvat de verbreding van de weg tussen de A4 en N222 en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising N211-Laan van Wateringse Veld en de kruising N211-N222. Ook een gedeeltelijke herinrichting van recreatiegebied de Zwethzone maakt deel uit van het project.In opdracht van de Provincie heeft Arc2 architectuur in samenwerking met Antea Group het  het Beeldkwaliteitsplan opgesteld.Kunstwerken:
Algemene uitgangspunten

 • De nieuwe kunstwerken worden vormgegeven als “familie van kunstwerken”. De kunstwerken vormen een herkenbaar onderdeel van de N211 Wippolderlaan in vormgeving. 
 • De landschappelijke inpassing van de aansluitingen bestaat uit vloeiende overgangen met grastaluds en vloeiende lijnen.
 • Waar de weg verhoogd ligt bij een ongelijkvloerse kruising worden de keerwanden uitgevoerd met een groene uitstraling door middel van beplanting.


N222

 • De ongelijkvloerse kruising tussen de N211 en de N222 is uitgevoerd als viaduct met verticale keerwanden. Onder het viaduct is maximaal doorzicht richting N222 mogelijk. De keerwanden zijn begroeid.
 • De taluds/grondkering en het kunstwerk met geluidwerende voorzieningen en balustrade vormen één geheel. De keerwanden en geluidwerende voorzieningen op de ongelijkvloerse kruising N211 en N222 worden hiertoe geïntegreerd, in een aaneengesloten en doorlopende wand.


Verbindingsweg

 • Voor het kunstwerk van de verbindingsweg over de N211 geldt: doorzetten continuïteitwegprofiel N211, inclusief bermen, ter hoogte van het kunstwerk. Hoge landhoofden met schuine wanden. zodat doorzicht onder het kunstwerk behouden blijft. Het kunstwerk zelf is transparant en licht uitgevoerd zonder middenpijler.
 • Uitgangspunt voor het kunstwerk van de verbindingsweg over het bestaande fietspad is dat doorzicht over de volledige lengte van het fietspad onder het kunstwerk mogelijk wordt. Profiel fietspad met verlichting en watergang doorzetten zonder versmalling.
 • Het kunstwerk zelf is licht en transparant uitgevoerd, met hoge landhoofden en schuine wanden in aansluiting op het bestaande viaduct. De kunstwerken liggen op hoge landhoofden.


Geluidswerende voorzieningen

 • Er is gekozen voor een dichte absorberende geluidwering om licht- en geluidsoverlast om de omgeving te beperken. Het zicht vanaf de weg op de omgeving wordt hierdoor beperkt. Er zijn verder geen belangrijke zichtrelaties tussen weg en omgeving die hierdoor worden beïnvloed.
 • De geluidwerende voorzieningen worden uitgevoerd met een weg- en omgevingszijde en bestaan uit grondwallen. Indien grondwallen - vanwege beschikbare ruimte - niet mogelijk zijn worden geluidschermen geplaatst.
 • Geluidschermen zijn uitgevoerd als verticale aaneengesloten wand met zoveel mogelijk gelijke hoogte over de volledige lengte.
 • De geluidschermen hebben een groene uitstraling door toepassing van BioBlocks en diverse beplanting. Het duurzame bouwblok is een 100% natuurlijk en recyclebaar product van eigen bodem, waar CO2 langdurig wordt vastgelegd.
 • Op de kunstwerken over kruisende structuren zijn de geluidschermen transparant uitgevoerd, zoals bij kruising met de Zweth. Hiermee blijft de bestaande zichtlijn langs de Zweth behouden en wordt de barrièrewerking van de weg op de omgeving beperkt. Met een transparant scherm kan de lichtinval op de onderdoorgang worden behouden.
 

Gerelateerde Projecten