• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Greenportlane N295 A73 Venlo

De Floriade 2012 in Venlo is ontsloten door een nieuwe weg: de Greenportlane. Voor deze verkeersader is een familie van kunstwerken ontworpen: autoviaducten, fietsviaduct, ecoduct en spoorviaduct. Kenmerkend zijn de houten leuningen, de natuurlijke taludverhardingen en de integratie van de weg in het landschap. De viaducten zijn ontwikkeld op basis van de Cradle-to-Cradle filosofie (C2C).


Een fraaie groene loper voor Greenport Venlo en de Floriade van 2012!
Opvallende viaducten verlevendigen landschap
Het 5,3 kilometer lange tracé van de Greenportlane verbindt de A73 met de A67. In het groene ontwikkelingsgebied zijn de aanleg en uitbreiding gepland van (agro) – logistieke bedrijven, tuinbouwkassen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Het eerste deel van de weg werd versneld aangelegd en kortgeleden opgeleverd voor de ontsluiting van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, een evenement dat op topdagen zo'n 35.000 bezoekers trekt. 

Hergebruik en afvalreductie
“Duurzaamheid en het cradle to cradle principe vormen de basisuitgangspunten voor het ontwerp van de Greenportlane”, zegt Gert-Jan de Jong, van Arc2 architectuur. “Zo besteden we veel aandacht aan het hergebruik van materialen en het voorkomen van afval tijdens de aanleg van de weg. De aanleg gebeurt zoveel mogelijk met duurzaam materiaal zoals gerecycled betongranulaat in de draagconstructies, gerecycled asfalt in het wegdek, en FSC - gecertificeerd hout in de brugleuningen.”

Integratie in groen landschap
In de architectonische vormgeving van de viaducten is er veel aandacht de inpassing in het bestaande landschap. De Jong zegt hierover: “De bermen worden verschraald en benut voor filtering en infiltratie van regenwater. Hiernaast zijn er zoveel mogelijk inheemse eco – biologische bomen en struiken gepland en komt het authentieke heidelandschap terug als beelddrager in de omgeving. Een ander opvallend onderdeel in de vormgeving zijn de natuurlijke verhardingen met maaskeien uit de omgeving. Daarnaast zijn er meerdere faunapassages opgenomen in de plannen.”
Het bijzondere ontwerp van de viaducten geeft de provinciale weg een eigen identiteit. Automobilisten kunnen zo goed herkennen waar ze zijn. “Apart zijn bijvoorbeeld de brugdekondersteuningen die van breed naar smal verlopen. Deze rechte en schuine 'boomstammen' onder de brugdekken komen in diverse kunstwerken terug”, zegt De Jong. “De houten staanders van de hekwerken langs het wegdek van de kunstwerken variëren in afstand; boven de rijbanen is de concentratie hoger. Dit geeft een speels ruimtelijk effect. Speciale ledverlichting in de brugleuningen zorgt 's avonds voor een groene zacht schijnsel langs de brugrand; eveneens een bijzonderheid in de brugarchitectuur. De weg vormt zo een mooie groene loper voor Greenport Venlo en de Floriade van 2012! ”

Testimonial
Bert Mesuere, Antea Group: ‘Bij de GreenPortLane heeft Gert-Jan de Jong ons mee aan de hand genomen tijdens de zoektocht naar een duurzaam ontwerp voor de verschillende viaducten. De Greenport Venlo, waarvan de GreenPortLane de hoofdontsluiting vormt, heeft een hoge ambitie op het vlak van duurzaamheid. Voor ons en de Provincie Limburg was het niet alleen de vraag hoe de kunstwerken duurzaam te ontwerpen, maar ook hoe dat zichtbaar gemaakt kon worden. Gert-Jan heeft dat gerealiseerd met gebruik van duurzame materialen in een verder sober architectonisch ontwerp. In de samenwerking valt op dat Gert-Jan een echte teamspeler is. Bij Antea Group waarderen wij dat zijn ontwerpen altijd bespreekbaar zijn en ter discussie gesteld kunnen worden. Hij hangt dus niet de eigenwijze architect uit die alleen oog heeft voor zijn eigen ideeën. Omdat hij ook civiel ingenieur is leiden zijn ontwerpen al van bij het begin tot constructief verantwoorde kunstwerken. Dat werkt heel prettig. Een belangrijk meerwaarde, waar hij mij positief mee heeft verrast, is de doorvertaling van zijn ontwerp in een hele goede detaillering!’ 

Gerelateerde Projecten