• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Aviduct Nauerna S150 Zaanstad

Het integrale ontwerp van het viaduct tussen de loswal en bedrijfsterrein van Afvalzorg maakt een eenduidig en herkenbaar gebaar dat past bij de industriefunctie en het grootschalige karakter van het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling is helder en ingetogen vormgegeven, ondergeschikt aan het landschap met minimale impact op het wegbeeld en maximale ruimtelijke beleving van het landschap. De landschappelijke verbinding over de Nauernaseweg  (S150) markeert de plek van het bedrijfsterrein met de loswal aan het Noordzeekanaal in de Nauernasche Polder. De brugrand van het viaduct en de verticale wanden rond de loswal en bedrijfsterrein worden gevormd door schanskorven. Net als bij de bestaande wanden naast kantoorgebouw De Vouw worden de korven ingevuld door stapeling van hergebruikte steenachtige materialen. De infrastructurele inpassing vormt als onderdeel van een van de stadsroutes binnen de gemeente een herkenbare entree van Zaanstad.


Schakel tussen Noordzeekanaal en circulair bedrijfsterrein en entree Zaanstad
Het integrale ontwerp van het viaduct ‘Aviduct’ vormt de schakel tussen de nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal en een permanent circulair bedrijfsterrein van Afvalzorg dat zich specifiek richt op de recycling van AVI-bodemas, afvalstoffen die overblijven in afvalverbrandingsinstallaties. 
Belangrijk onderdeel in de opgave was een zorgvuldige landschappelijke inpassing in de context. Een omvangrijk project, waarbij tevens een deel van de Nauernaseweg moest worden omgelegd. De gemeente Zaanstad heeft deze locatie als één van de belangrijke landschappelijke entrees van de stad aangemerkt.
 
Nauernasche polder met karakteristiek taludlandschap
Het gebied van de Nauernasche Polder vormt onderdeel van het Noordzeekanaalgebied en wordt gekenmerkt door grote variatie in hoogteverschil in een langgerekt karakteristieke taludlandschap van kunstmatig aangelegde stortheuvels. Vanaf de Nauernaseweg, onderdeel van de Zuidelijke Randweg (S150) in de gemeente Zaanstad, is de grote schaal van het Noordzeekanaalgebied goed voelbaar. Grootschalige elementen langs het kanaal zoals windmolens, kranen, of passerende schepen steken boven de dijk uit en maken het Noordzeekanaal ondanks het hoogteverschil beleefbaar achter de dijk. Samen met het nabijgelegen kantoorgebouw ‘De Vouw’ vormen ze beeldbepalende elementen en vaste accenten in het landschap van de Nauernasche Polder. 
 
Een dynamische curve van hergebruikt materiaal
De nieuwe verbinding over de Nauernaseweg (S150) markeert de plek van het bedrijfsterrein met de loswal aan het Noordzeekanaal in de Nauernasche Polder. Met een vloeiende beweging worden de diverse verkeersbewegingen op de verschillende niveaus mogelijk gemaakt. De verkeersstromen zijn als het ware gestold in een dynamische curve over de provinciale weg.
Samen met de gewenste openheid en overbrugging van het verschil in hoogte tussen de taludlichamen leverde dit een asymmetrisch ontwerp op. Passend bij de verbinding van haven en industrie is het viaduct sober en functioneel vormgegeven, waarbij maximaal (door-) zicht wordt geboden op de entiteiten in het omringende landschap. De brugrand van het viaduct en de verticale wanden rond de loswal aan het Noordzeekanaal vormen eendoorgaand lijnelement die de loswal en het bijbehorende bedrijfsterrein zichtbaar en op vanzelfsprekende wijze met elkaar verbindt. Ter plaatse van de loswal loopt de balustrade geleidelijk over in een verticale wand die naast visuele koppeling tegelijkertijd werkt als een afschermend element van de achterliggende industriefunctie. De landschappelijke verbinding is als eenheid ontworpen. De bekleding van het viaduct is gevormd door schanskorven gevuld met hergebruikt bestratingsmateriaal. Deze circulaire toepassing van materiaal geeft de gewenste landschappelijke en tegelijkertijd industriële robuuste uitstraling en maakt de functie van het bedrijfsterrein afleesbaar.
 
Grootschalig kunstwerk met fijnzinnige detaillering
De scherpe lijnen en vouwen in de constructieve elementen (landhoofd, onderzijde brugdek, brugranden en kolommen) van het viaduct vormen een echo van de (onder-) doorgaande scherpe lijnen in het taludlandschap, het maakt een krachtig gebaar passend bij het zware materieel (industriefunctie) dat gebruik maakt van deze oversteek en biedt maximaal zicht op het omringende landschap. De schuine aansnijding in het landhoofd accentueert de dynamische sprong over de randweg en biedt ruimte aan een informeel klompenpad dat doorloopt onder de brug op kruinniveau. De taluds onder de brug zijn ingevuld met een halfverharding. De bekleding wordt opgenomen in het bestaande landschap, waardoor de continuïteit van de begroeide langgerekte taluds zo min mogelijk wordt onderbroken. Het groene landschap loopt daarbij zover mogelijk onder de verbinding door. 
Ook constructief gezien is het kunstwerk een hoogstandje. De constructie van het dek zonder  onderslagbalken door middel van een natte knoop tussen de prefabfliggers vergroot het doorzicht en versterkt de continuïteitvan het dek. De oplegging aan de zijde van de stortlocatie is niet onderheid met een paalfundering maar steunt op het stortlichaam en kan indien noodzakelijk tussentijds worden bijgesteld.
 
De infrastructurele inpassing vormt als onderdeel van een van de stadsroutes binnen de gemeente een ingetogen doch zeer herkenbare entree van Zaanstad. Ook in de avonduren vervult het kunstwerk een poortfunctie door opgenomen LED-lijnverlichting aan de onderzijde van het viaduct.
 

Gerelateerde Projecten