• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Aviduct Nauerna

Het integrale ontwerp van het viaduct tussen de loswal en bedrijfsterrein van Afvalzorg maakt een eenduidig en herkenbaar gebaar dat past bij de industriefunctie en het grootschalige karakter van het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling is helder en ingetogen...

Haalbaarheidsonderzoek fietsbrug

In opdracht van de Gemeente Oosterhout heeft Arc2 architectuur een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de realisatie van een nieuwe fietsbrug over het Wilhelminakanaal. Deze nieuwe verbinding moet er voor zorgen dat de wijken Vrachelen en Zwaaikomeiland via een kortere route kan worden ontsloten voor het langzaam verkeer.

Haalbaarheidsonderzoek ZwaaikomBrug

Haalbaarheidsonderzoek realisatie fietsbrug In opdracht van de Gemeente Oosterhout heeft Arc2 architectuur een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de realisatie van een nieuwe fietsbrug over het Wilhelminakanaal. Deze nieuwe verbinding moet er voor zorgen dat de wijken Vrachelen en...