• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Bartelsluisbrug Wormer

Eigentijdse Zaanse ophaalbrug

De gemeente Wormerland werkt aan de verbetering van de verkeersituatie rond het buurtschap Bartelsluis. Belangrijk onderdeel in dit plan vormt de aanleg van een nieuwe beweegbare brug ten zuiden van de Bartelsluis over het water van Wolfrak gelegen tussen de Veerdijk en de Engewormer. Het gewenste karakterstieke beeld en uitstraling van de nieuwe ophaalbrug refereert aan de traditionele Zaanse ophaalbrug dat het historische aanzicht van het gebied dient de versterken. Op detailniveau is de brug eigentijds en onderscheidend met materiaaleigen detaillering dat passend is in de context van de Bartelsluisbuurt. De brug vormt een poort in het landschap en markeert zo het buurtschap dat ernaast gelegen is.

 

Gerelateerde Projecten