• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

DelftseBrug standaardbrug Delft

De gemeente Delft heeft ervoor gekozen haar niet beweegbare fiets- en voetbruggen te standaardiseren. Het doel van de standaardbrug is het vereenvoudigen van het toekomstig planmatig onderhoud en om optimaal gebruik te kunnen maken van de innovatie in de markt. De standaardbrug dient herkenbaar te zijn en identificeerbaar met Delft en is in meerdere materialen toepasbaar en produceerbaar. In het ontwerp van de brug wordt het dek van de leuning losgekoppeld: 'drager' en 'identiteit'. Met deze loskoppeling is het concept voor de herkenbare leuning ook toepasbaar bij bestaande bruggen. Het spijlenhekwerk is in aanzicht transparant, de opgenomen dynamische afbeeldingen zijn typisch en herkenbaar voor Delft, de beelden verwijzen naar de Delftse iconen en de rijke historie van de stad; Delfts Blauw, Oranje & Vermeer.


Naar een 100% duurzame standaardbrug
Voor de (door)ontwikkeling en realisatie van de standaardbrug 'Delftse Stijl' wordt gewerkt met de Triple N-standaard van ‘now’, ‘new’ en ‘next’. Uitgangspunt bij het ontwerp van de standaardbrug is dat het concept zowel met de huidge beschikbare duurzame materialen en bouwmethoden kan worden gerealiseerd als ook met innovatieve materialen en methoden in de (nabije)toekomst. Het doel is om uiteindelijk een standaardbrug 'Delftse Stijl' te ontwikkelen die volledig CO2 neutraal, 100% circulair en energieneutraal of zelfs energieleverend kan worden uitgevoerd. Om de Next-level te bereiken wordt in de doorontwikkeling nauwe samenwerking gezocht met onder meer de TU Delft.

Circulair 
Voor de standaardbrug wordt gestreefd naar de toepassing van duurzame en biobased materialen. Het materiaalgebruik wordt geminimaliseerd door de toepassing van een computer gegenereerd hekwerk. Het ontwerp is erop gericht om de onderdelen van de brug na gebruik circulair te kunnen recyclen. Zo kan een 3D-geprint hekwerk na sloop in zijn geheel worden hergebruikt als grondstof voor de productie van een nieuw computer gegenereerd element.

Innovatie

Voor het ontwerp en productie van de hekwerken en/of brugdek wordt gebruik gemaakt van innovatieve technologieën. Via een geschreven script is ieder gewenste afbeelding of patroon straks op eenvoudige wijze te integreren in de leuning van de brug. De hekwerken worden CAD gestuurd geproduceerd via 3D printer of lasersnijder.
 

Gerelateerde Projecten